چرا عصبانی می شویم؟
 
چرا عصبانی می شویم؟

در بسیاری از موارد، عصبانیت ناشی از خطاهای شناختی است. درست مثل افسردگی، بسیاری از تصورات و برداشت هایتان یکطرفه، مخدوش و به عبارت خیلی ساده اشتباهند. 

در بسیاری از موارد، عصبانیت ناشی از خطاهای شناختی است. درست مثل افسردگی، بسیاری از تصورات و برداشت هایتان یکطرفه، مخدوش و به عبارت خیلی ساده اشتباهند. 


در بسیاری از موارد، عصبانیت ناشی از خطاهای شناختی است. درست مثل افسردگی، بسیاری از تصورات و برداشت هایتان یکطرفه، مخدوش و به عبارت خیلی ساده اشتباهند. وقتی جای افکار تحریف شده را با طرز تلقی های واقع بینانه تری عوض می کنید، احساس دیگری پیدا می کنید و دوباره زمام امور خویش را به دست می گیرید.

اما کدام یک از خطاهای شناختی بیشتر سبب عصبانیت هستند. یکی از مشکلات مهم همان برچسب زدن است. وقتی از شدت عصبانیت کسی را «بی ارزش»، «آشغال»، «تفاله» و چیزهایی از این قبیل می خوانید او را با همین خصوصیات می بینید. ممکن است کسی از صمیمیت شما سوءاستفاده کرده باشد و مسلما حق دارید که برنجید.

وقتی به کسی برچسب می زنید جوهر و خمیره اش را مورد سوال قرار می دهید. به عبارت دیگر به جای آنکه عملش را نکوهش کنید. خشم تان را متوجه حالت وجودی خود او می کنید.

با این سیاست همه خصوصیات طرف مقابل را ناپسند می بینید و فراموش می کنید که امتیازاتی هم دارد. در نتیجه عصبانیت بی هدف به همه جا سر می کشد. و حال آنکه واقع امر این است که در اصل هر انسان مجموعه ای از خوبی ها، بدی ها، منفی ها و مثبت ها و خنثی هاست. برچسب زدن فرآیند فکری تحریف شده ای است که بی علت و بی آنکه واقعیتی در کار باشد، تصور امتیاز و برتری را به شما القا می کند. در نتیجه تصویر ذهنی مخربی درست می شود. ماجرا از این قرار است که با برچسب زدن، خواسته ها و ناخواسته دیگران را سرزنش می کنید. عطش اقدام تلافی جویانه بر وخامت درگیری می افزاید و احساسات مشابهی در طرف مقابل، که بر او خشم گرفته اید ایجاد می کند و برخوردهای شخصی به وجود می آورد.

اما مشکل چیست؟ می خواهید از عزت نفس خود دفاع کنید؟ ممکن است طرف مقابل، با سرزنش، توهین یا انتقاد یا ساده تر با دوست نداشتن شما یا رد نقطه نظرهایتان موقعیت شما را به خطر انداخته باشد و در نتیجه ممکن است خود را در نبردی حیثیتی بر سر مرگ و زندگی ببینید. اشکال اینجاست که بی توجه به اصرار شما، طرف مقابل به کلی بی ارزش و بی اعتبار نیست. این راه مناسبی برای کسب اعتبار و رسیدن به عزت نفس نیست. سرانجام افکار منفی تحریف شده خود شما، مناعت و عزت نفس تان را از بین می برد. در دنیا تنها یک نفر و باز هم تکرار می کنیم، تنها یک نفر می تواند عزت نفس شما را به خطر بیندازد و او کسی جز خود شما نیست. تنها شما هستید که ارزش هایتان را بی اعتبار می کنید. «ذهن خوانی» هم عامل خشم افروز دیگری است. به صرف آنکه خودتان را راضی کرده باشید برای اقدام طرف مقابل علت می تراشید. متاسفانه این کارتان هم درست نیست و نمی توانید به افکار واقعی و انگیزه های اقدام طرف مقابل خود پی ببرید. با این ذهنیت تحت تاثیر عصبانیت نمی توانید درباره درستی و نادرستی پیش فرض هایتان قضاوت کنید. برای اعتراض به رفتار ناشایست دیگران معمولا از عباراتی مثل «بی ادب»، «بی انصافی است»، «همین است که می بینی»، «آدم احمقی است» و نظایر آن استفاده می کنید. اشکال این قبیل توضیحات این است که برچسب های اضافی هستند که اطلاع معتبری فراهم نمی کنند. راستش را بخواهید گمراه کننده هم هستند.

خطای دیگری که به عصبانیت می انجامد بزرگ نمایی است. مبالغه درباره اهمیت حادثه ناگوار، شدت و دوام واکنش احساس را چندبرابر می کند. برای مثال در صف اتوبوس منتظر ایستاده اید و قرار است که در جلسه مهمی شرکت کنید. اگر بگویید این ماشین سوارم نخواهد کرد آیا مبالغه نکرده اید؟ مگر هر روز سوار همین اتوبوس نمی شوید؟ پس چرا حالا نشوید؟ چرا با این جملات روحیه خود را خراب می کنید.

انصاف نسبی است. حتی اگر قویا به این نتیجه رسیده اید که عمل طرف مقابل شما منصفانه نیست، فراموش نکنید که او نسبت به نظام ارزش مورد قبول شما بی انصافی کرده است و باید او هم براساس نظام ارزشی خودش رفتار کند و چه بسا که به زعم خویش عمل کاملا منصفانه ای هم انجام می دهد. بنابراین با توجه به نقطه نظری که دارد کارش منصفانه است.

منبع : روزنامه شرق


سه شنبه 6 تير 91


منبع چاپ : www.MyTabriz.ir